Artikel 8: Wijzigingen in het Verdrag Europese Gemeenschap

7
Artikel 8
9

(niet afgedrukt) (*)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Titel II - Bepalingen houdende wijziging van de Europese Economische Gemeenschap met het oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap, bevat één artikel.

Dit artikel, aanvankelijk gepubliceerd in Publicatieblad Nr. C 191 van 29 juli 1992, is een lange opsomming waarmee tientallen artikelen uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (VEG) werden gewijzigd.

Het was weinig zinvol om de inhoud van dit artikel hier weer te geven omdat het VEG opnieuw ingrijpend gewijzigd is bij de Verdragen van Amsterdam (1997) en Nice (2000); dit artikel is dus verouderd.

Het Verdag van Maastricht - en de oorspronkelijke tekst van dit artikel - is raadpleegbaar op de databank EurLex:

  • http://europa.eu.int/eur-lex/

Het raadplegen van het artikel op EurLex is met name interessant voor verdragshistorici. Een moeilijkheid bij het raadplegen van het oorspronkelijke artikel is dat de geconsolideerde versie van het VEG (die thans rechtsgeldig is) het Verdrag heeft voorzien van een nieuwe nummering.