Artikel 9: Wijzigingen in het EGKS-verdrag

8
Artikel 9
10

(niet afgedrukt) (*)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Titel III - Bepalingen houdende wijzigingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), bevat één artikel.

Dit artikel, aanvankelijk gepubliceerd in Publicatieblad Nr. C 191 van 29 juli 1992, wijzigde met name de institutionele bepalingen uit het Verdrag tot oprichting van de EGKS.

Het was weinig zinvol om de inhoud van dit artikel hier weer te geven omdat het EGKS-verdrag een looptijd van 50 jaar had. Deze Gemeenschap is opgericht in 1952 en werd in 2002 opgheven.