Artikel 10: Wijzigingen in het Euratom-verdrag

9
Artikel 10
11

(niet afgedrukt)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Titel IV - Bepalingen houdende wijziging van de Europese Economische Gemeenschap met het oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap (Euratom), bevat één artikel.

Dit artikel, aanvankelijk gepubliceerd in Publicatieblad Nr. C 191 van 29 juli 1992, wijzigde de institutionele bepalingen uit het Euratom-Verdrag.

Het was weinig zinvol om de inhoud van dit artikel hier weer te geven omdat veel van deze bepalingen opnieuw zijn gewijzigd bij de Verdragen van Amsterdam (1997) en Nice (2000); het artikel is dus verouderd.