Artikel 33: Autoriteit lidstaten bij handhaving openbare orde en bescherming binnenlandse veiligheid

32
Artikel 33
34

Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Zie ook de parallelle bepaling uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: