Artikel 64: Autoriteit lidstaten bij handhaving openbare orde en bescherming binnenlandse veiligheid

63
Artikel 64
65
  • 1. 
    Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.
  • 2. 
    Indien één of meer lidstaten worden geconfronteerd met een noodsituatie die wordt gekenmerkt door een plotselinge toevloed van onderdanen van derde landen kan de Raad, onverminderd lid 1, ten behoeve van de betrokken lidstaten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie voorlopige maatregelen aannemen voor een periode van ten hoogste zes maanden.

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Zie ook de parallelle bepaling uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie: