Artikel 32: Het horen van deskundigen, getuigen en partijen tijdens mondelinge behandeling

31
Artikel 32
33

Tijdens de mondelinge behandeling kan het Hof de deskundigen, de getuigen alsook de partijen zelf, horen. Deze laatsten kunnen evenwel slechts pleiten bij monde van hun vertegenwoordiger.