Top Protocollen

Hieronder zijn enkele protocollen opgenomen, waarvan de inhoud onder de voorgestelde Europese Grondwet sterk zal/zou veranderen.

Alle huidige protocollen vindt u - op een alternatieve ordening en nummering na vrijwel ongewijzigd - in het onderdeel Protocollen van de voorgestelde Grondwet voor Europa.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Toelichting

  • Het Protocol betreffende de rol van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel is gehecht aan het Verdrag van Maastricht (1992)
  • Het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen van de Unie is gehecht aan het Verdrag van Amsterdam (1997)
  • Het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie is gehecht aan het Verdrag van Nice (2001), net als het Protocol en de Verklaring betreffende de Uitbreiding van de Europese Unie