Verklaring betreffende de uitbreiding van de Europese Unie

Het gemeenschappelijk standpunt dat de lidstaten tijdens de toetredingsconferenties zullen innemen inzake de zetelverdeling in het Europees Parlement, de stemmenweging in de Raad, de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité en de samenstelling van het Comité van de Regio's zal overeenkomen met de volgende tabellen voor een Unie met 27 lidstaten. (*)

(*) In de tabellen in deze verklaring wordt alleen rekening gehouden met de kandidaat-lidstaten waarmee de toetredingsonderhandelingen feitelijk zijn begonnen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1: Europees Parlement

Lidstaten

Zetels in het EP

Duitsland

99

Verenigd Koninkrijk

72

Frankrijk

72

Italië

72

Spanje

50

Polen

50

Roemenië

33

Nederland

25

Griekenland

22

Tsjechië

20

België

22

Portugal

22

Zweden

18

Bulgarije

17

Oostenrijk

17

Slowakije

13

Denemarken

13

Ierland

12

Litouwen

12

Letland

8

Slovenië

7

Estland

6

Cyprus

6

Luxemburg

6

Malta

5

Totaal

732

2: Stemmenweging in de Raad

Leden van de Raad

Gewogen stemmen

Duitsland

29

Verenigd Koninkrijk

29

Frankrijk

29

Italië

29

Spanje

27

Polen

27

Roemenië

14

Nederland

13

Griekenland

12

Tsjechië

12

België

12

Portugal

12

Zweden

10

Bulgarije

10

Oostenrijk

10

Slowakije

7

Denemarken

7

Ierland

7

Litouwen

7

Letland

4

Slovenië

4

Estland

4

Cyprus

4

Luxemburg

4

Malta

3

Totaal

345

De besluiten komen tot stand, wanneer zij ten minste tweehonderdachtenvijftig stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie.

In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste tweehonderdachtenvijftig stemmen hebben verkregen en ten minste twee derden van de leden voorstemmen.

Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid wordt nagegaan of de lidstaten welke die gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen.

3: Economisch en Sociaal Comité

Lidstaten

Leden

Duitsland

24

Verenigd Koninkrijk

24

Frankrijk

24

Italië

24

Spanje

21

Polen

21

Roemenië

15

Nederland

12

Griekenland

12

Tsjechië

12

België

12

Portugal

12

Zweden

12

Bulgarije

12

Oostenrijk

12

Slowakije

9

Denemarken

9

Ierland

9

Litouwen

9

Letland

7

Slovenië

7

Estland

7

Cyprus

6

Luxemburg

6

Malta

5

Totaal

344

4: Comité van de Regio's

Lidstaten

Leden

Duitsland

24

Verenigd Koninkrijk

24

Frankrijk

24

Italië

24

Spanje

21

Polen

21

Roemenië

15

Nederland

12

Griekenland

12

Tsjechië

12

België

12

Portugal

12

Zweden

12

Bulgarije

12

Oostenrijk

12

Slowakije

9

Denemarken

9

Ierland

9

Litouwen

9

Letland

7

Slovenië

7

Estland

7

Cyprus

6

Luxemburg

6

Malta

5

Totaal

344