Artikel 4: Comité van de Regio's

3
Artikel 4
1

Lidstaten

Leden

Duitsland

24

Verenigd Koninkrijk

24

Frankrijk

24

Italië

24

Spanje

21

Polen

21

Roemenië

15

Nederland

12

Griekenland

12

Tsjechië

12

België

12

Portugal

12

Zweden

12

Bulgarije

12

Oostenrijk

12

Slowakije

9

Denemarken

9

Ierland

9

Litouwen

9

Letland

7

Slovenië

7

Estland

7

Cyprus

6

Luxemburg

6

Malta

5

Totaal

344