Leden Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement i zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolking van de 27 lidstaten i van de Unie. Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk i uit de EU op 31 januari 2020 bestaat het Europees Parlement uit 705 zetels, waaronder de voorzitter.

De parlementsleden organiseren zich in fracties; op basis van een gemeenschappelijke politieke overtuiging en niet op basis van hun land van herkomst. Momenteel zijn er in het Europees Parlement zeven fracties en een aantal 'niet-ingeschreven' leden. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Leden

Nederland heeft sinds 1 februari 2020 recht op 29 van de 705 zetels in het Europees Parlement i. Voor de verkiezing tot Europarlementarier gelden de regels van de Kieswet i.

Veel Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn actief op internet door middel van een eigen website en socialmediakanalen. Met behulp van onderstaand overzicht kun je hen op de voet volgen. Voor Twitter heeft Europa Nu een speciale lijst samengesteld, waardoor je met één druk op de knop alle Nederlandse Europarlementariërs kunt volgen.

2.

Werkwijze

Taken van de Parlementsleden

Europarlementariërs voeren de taken van het Europees Parlement uit.

Activiteiten van de Parlementsleden

De activiteiten van een Europarlementariër zijn op te delen in vijf categorieën:

voorbereiden van de plenaire vergadering

De voorbereiding van de plenaire vergadering i wordt gedaan in de parlementaire commissies i (vergelijkbaar met de vaste commissies van de Tweede Kamer) die bevoegd zijn voor de verschillende terreinen waarover de Europese Unie zeggenschap heeft. Europarlementariërs zijn meestal lid van twee parlementaire commissies.

deelname aan de fractievergadering

Tijdens de fractievergaderingen bepalen de leden de politieke standpunten voor de onderwerpen die op de agenda van de plenaire vergadering staan. De onderwerpen van het debat worden ook door de politieke fracties doorgesproken.

deelname aan de plenaire vergadering

Tijdens de plenaire vergaderingen behandelt het Parlement de wetsvoorstellen en stemt over de amendementen voordat het zich uitspreekt over de volledige tekst (het voorstel bijvoorbeeld goedkeurt of verwerpt). Andere agendapunten zijn de mededelingen van de Raad i of de Commissie i, actuele kwesties in de Europese Unie of de internationale politiek.

inhoudelijke voorbereiding

Europarlementariërs volgen de nieuwe ontwikkelingen die in hun parlementaire commissies aan bod komen. Het is gebruikelijk dat een Europarlementariër zich binnen het werk van een commissie specialiseert in een bepaald onderwerp. Bij nieuwe wetsvoorstellen kiest de parlementaire commissie een rapporteur i die dat voorstel nauwlettend volgt en een verslag opstelt over dat voorstel.

contact onderhouden met de achterban

Europarlementariërs gaan in weekeinden of tijdens het reces, wanneer er geen zitting is, vaak naar terug naar hun land en regio. Die tijd wordt gebruikt om de kiezer te laten zien wat hij of zij gedaan heeft. Zo houden veel Nederlandse Europarlementariërs presentaties over hun werk.

Daarnaast staan Europarlementariërs in de belangstelling bij allerlei belangengroepen en lobbyisten i.

3.

Verkiezingen

Het Europees Parlement telt 705 leden die in de 27 lidstaten worden gekozen. Sinds 1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen. De volgende verkiezingen zijn eind mei 2024.

4.

Meer weten