EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Agnes Jongerius (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (CDA)EVP
    Jeroen Lenaers (CDA)EVP
    Kim van Sparrentak (GL)Groenen/EVA
    Samira Rafaela (D66)RENEW