EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

De commissie telt 55 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers. De commissie draagt ook zorg voor het bevorderen van de dialoog tussen vakbonden van werkgevers en werknemers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich naast het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers en het bevorderen van dialoog, ook bezig met het beroepsopleidingsbeleid. Ze draagt ook zorg voor het vrije verkeer van werknemers. Ze houden zich ook bezig met alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, behalve op het gebied van discriminatie op basis van geslacht. Ze onderhouden namens het parlement ook de betrekkingen met verschillende Europese instellingen, te weten:

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie