EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

    Bas Eickhout (GL)Groenen/EVA
    Anja Hazekamp (PvdD)GUE/NGL

Lid/leden

    Esther de Lange (CDA)EVP
    Jan Huitema (VVD)RENEW
    Mohammed Chahim (PvdA)S&D
    Rob Rooken (JA21)ECR

Plaatsvervanger(s)

    Sophie in 't Veld (D66)RENEW
    Marcel de Graaff (PVV)ID