Kiesraad

 
Kiesraadlogo

De Kiesraad is een adviesorgaan van de regering en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. Ook fungeert de Kiesraad als centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezingen i, voor de Tweede Kamerverkiezingen i en voor de Europese verkiezingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Geschiedenis

In 1917 werd naar aanleiding van de invoering van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging i het centraal stembureau opgericht, de voorganger van de Kiesraad. Voor 1917 kende Nederland een districtenstelsel waarbij het hoofdstembureau van elk kiesdistrict de verkiezingsuitslag en zetelverdeling vaststelde. Deze taken moesten worden overgenomen door een centraal stembureau.

Vanaf 1922 ging de Kiesraad deze taak ook vervullen voor de Eerste Kamer, dat toen pas overging naar het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. In 1947 vond er een naamswijziging naar Kiesraad plaats naar aanleiding van het verzoek aan de Kiesraad om een nieuwe Kieswet te ontwerpen. Hiermee werd de Kiesraad meer dan alleen een centraal stembureau.

Sinds 1978 treedt de Kiesraad ook op tijdens verkiezingen voor het Europees parlement.

2.

Positie ten opzichte van overheid

De Kiesraad is onafhankelijk van de overheid. De ambtenaren van het secretariaat van de Kiesraad zijn in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar enkel verantwoording verschuldigd aan de Kiesraad. De leden van de Kiesraad worden door de regering benoemd.

3.

Taken

De Kiesraad heeft twee wettelijke taken:

  • adviseren over de uitvoering van het Kiesrecht en de verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement;
  • het vaststellen van de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling.

4.

Organisatie

De Kiesraad telt zeven leden die per koninklijk besluit benoemd worden en geselecteerd zijn op basis van hun deskundigheid en maatschappelijke kennis en ervaring. De leden worden benoemd voor vier jaar en mogen maximaal twee keer worden herbenoemd.

De Kiesraad wordt ondersteund door een secretariaat en een wetenschappelijke Raad van Advies die het onderzoek van de Kiesraad begeleidt en beoordeelt.

Sinds 1 januari 2021 is W.J. Kuijken i voorzitter van de Kiesraad.

 

Meer over