Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties i (VN) is op basis van het Handvest van de VN i verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. Dit Handvest heeft vier doelen voor de Veiligheidsraad neergelegd: de handhaving van internationale vrede en veiligheid, relaties tussen landen bevorderen, samenwerken bij het oplossen van internationale problemen en het bevorderen van respect voor mensenrechten en een harmoniserend effect hebben op de acties van landen.

De VN Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden, waaronder vijf permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. De overige tien leden worden telkens voor een periode van twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering i van de Verenigde Naties.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Besluitvorming

Elk lid van de Raad heeft één stem. Besluiten over procedurekwesties kan de Veiligheidsraad nemen indien minstens negen van de vijftien leden voor stemmen. Besluiten over inhoudelijke zaken vereisen negen stemmende leden en de afwezigheid van een tegenstem van een van de vijf permanente leden. Alle vijf de permanente leden hebben ooit gebruik gemaakt van dit veto-recht.

Een permanent lid dat een bepaald besluit niet steunt, maar het anderzijds niet wil tegenhouden met een veto, kan zich onthouden van stemming, en zodoende de aanvaarding van de resolutie mogelijk maken indien het voorstel de vereiste negen voorstemmen verkrijgt.

2.

Meer informatie