Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU (PV-EU)

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie is een afvaardiging van ambtenaren die de belangen van Nederland behartigt. De lidstaten van de Europese Unie hebben elk een Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Op dit moment is Robert de Groot i de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland in Brussel.

De Permanente Vertegenwoordiging bestaat uit ambtenaren van de ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse overheid en is gevestigd in de Nederlandse ambassade in Brussel. Het dagelijkse werk bestaat uit netwerken, onderhandelen, lobbyen en coalities vormen namens Nederland in de Europese Unie. Dat betekent dat ieder op zijn/haar specifieke werkterrein, dagelijks in contact staat met de vertegenwoordigers van de andere lidstaten, met de afdelingen van de Europese Commissie i, met het Europees Parlement i en deelneemt aan de vergaderingen van de raadswerkgroepen i. Daarnaast ondersteunt de Permanente Vertegenwoordiging het Nederlandse bedrijfsleven bij het verwerven van opdrachten gefinancierd door de Europese Unie.

De permanente vertegenwoordigers die de zittingen van de Raad voorbereiden in het Coreper i zijn terug te vinden op de website van de Permanente Vertegenwoordiging.