Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement

dinsdag 16 januari 2007

De zes kandidaten voor het quaestorschap worden bij acclamatie gekozen. Onder hen Mia De Vits en Jan Mulder.

De volgende personen worden of blijven quaestor (tussen haakjes het aantal stemmen dat iedere kandidaat heeft ontvangen):

James NICHOLSON (EVP-ED, UK) (334)

Astrid LULLING (EVP-ED, LU) (298)

Mia DE VITS (PES, BE) (285)

Ingo FRIEDRICH (EVP-ED, DE) (280)

Szabolcs FAZAKAS (PES, HU) (267)

Jan MULDER (ALDE/ADLE, NL) (265)

De quaestoren vervullen de administratieve en financiële taken die rechtstreeks betrekking hebben op de leden, zoals de onkostenvergoedingen (artikel 25 van het Reglement). De quaestoren zijn lid van het Bureau met raadgevende stem (artikel 21). Het Bureau neemt besluiten van financiële, organisatorische en administratieve aard over aangelegenheden die de leden, de interne organisatie van het Parlement, zijn secretariaat en zijn organen betreffen (artikel 22).

Stemming: 16 januari 2007