Artikel 18: Verlaging onderlinge douanerechten door afsluiten van akkoorden

17
Artikel 18
19

De Lid-Staten verklaren zich bereid tot de ontwikkeling van de internationale handel en tot de vermindering van de handelsbelemmeringen bij te dragen, door het sluiten van akkoorden welke, op de grondslag van wederkerigheid en van wederzijds voordeel, beogen de douanerechten te verlagen tot onder het algemene peil waarop zij zich, op grond van de totstandkoming van een douane-unie tussen hen, zouden kunnen beroepen.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Zowel in deze bepaling als in artikel 110 i, dat de inleiding vormt tot de bepalingen over de gemeenschappelijke handelspolitiek, is de algemene gedachte neergelegd, dat het belang van de Gemeenschap zelf meebrengt mede te werken aan de vrijmaking van het internationaal handelsverkeer.

In verband daarmee verklaren de Lid-Staten zich bereid tot het sluiten van akkoorden met derde landen met het doel tot verlaging van het gemeenschappelijk douanetarief te komen.