Artikel 84: Toepassingsgebied

83
Artikel 84
85
 • 1. 
  De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren.
 • 2. 
  De Raad kan met eenparigheid van stemmen besluiten of, in hoeverre en volgens welke procedure, passende bepalingen voor de zeevaart en de luchtvaart zullen kunnen worden genomen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 84 bepaalt, dat het hoofdstuk inzake het vervoer slechts van toepassing is op de spoorwegen, het wegvervoer en de binnenvaart. In de tweede paragraaf is de mogelijkheid voorzien, dat de Raad van Ministers met unanimiteit kan besluiten of, in welke mate en volgens welke procedure passende maatregelen voor de zeevaart en de luchtvaart zullen kunnen worden genomen.

2.

Ontwikkeling artikel

1957
 • 1. 
  De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren.
 • 2. 
  De Raad kan met eenparigheid van stemmen besluiten of, in hoeverre en volgens welke procedure, passende bepalingen voor de zeevaart en de luchtvaart zullen kunnen worden genomen.
2002
 • 1. 
  De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren.
 • 2. 
  De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten of, in hoeverre en volgens welke procedure, passende bepalingen voor de zeevaart en de luchtvaart zullen kunnen worden genomen.

  De procedurebepalingen van artikel 71 i zijn van toepassing.