Artikel 222: Eigendomsrecht in de lidstaten

221
Artikel 222
223

Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de Lid-Staten onverlet.

2002

Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.