Artikel 233: Benelux

232
Artikel 233
234

De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Het bestaan van regionale economische unies binnen de Gemeenschap, te weten van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (B.L.E.U.) en van de Benelux is erkend in artikel 233 van het Verdrag.

Deze clausule is van betekenis, omdat daarmede een zekere "discriminatie", welke nu eenmaal inherent is aan iedere regionale economische unie, wordt toegelaten. De voorsprong, die de Benelux op het terrein van de economische integratie in vergelijking met de E.E.G. heeft, wordt zodoende door het E.E.G.-Verdrag niet aangetast.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag.

2002

De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voorzover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van dit Verdrag.