Artikel 4: Besluitvorming rond financiering algemene programma's

3
Artikel 4
5

Bij de aanvang van elk boekjaar bepaalt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen na raadpleging van de Commissie, welke bedragen moeten worden besteed voor de financiering

  • a) 
    van de in artikel 3 a) genoemde sociale instellingen,
  • b) 
    van de in artikel 3 b) bedoelde economische investeringen van algemeen belang.

De beschikking van de Raad moet gericht zijn op een doelmatige geografische verdeling der beschikbare bedragen.