Artikel 7: Stemgewicht Lid-Staten bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid

6
Artikel 7
8

De in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde gekwalificeerde meerderheid bestaat uit 67 stemmen. De Lid-Staten beschikken onderscheidenlijk over:

België ................ 11 stemmen

Duitsland ............. 33 stemmen

Frankrijk ............. 33 stemmen

Italië ................ 11 stemmen

Luxemburg ............. 1 stem

Nederland ............. 11 stemmen