25629 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake zelfstandige bestuursorganen

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 1997 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok i, en de minister van Binnenlandse Zaken, Dijkstal i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake zelfstandige bestuursorganen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is ingetrokken tijdens de behandeling in de Tweede Kamer door de brief van 1 februari 1999.

2.

Kerngegevens

Ingediend
19 september 1997

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake zelfstandige bestuursorganen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok i
De minister van Binnenlandse Zaken, H.F. (Hans) Dijkstal i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

  • – 
    H. F. Munneke, J. B. J. M. ten Berge, F. A. M. Stroink, P. Haighton en P. den Hoed, Organen en rechtspersonen rondom de centrale overheid, WRR-Voorstudies en Achtergronden V35, Den Haag 1983, – J. L. Boxum, J. de Ridder en M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten, Verslag van een onderzoek naar de praktijk van zelfstandige bestuursorganen, Deventer 1989.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van verbetering ingediend.

5.

Documenten

(7 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 1 februari 1999, brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen, nr. 6     KST33513
Brief ministers inzake intrekking van het wetsvoorstel
publicatie: 5 februari 1999
 
2 8 december 1997, verslag, nr. 5     KST26180
Verslag
publicatie: 17 december 1997
 
2 7 oktober 1997, nota van verbetering, nr. 4     KST24214
Nota van verbetering inzake vervanging in het opschrift van 'een voorstel van wet' door 'een voorstel'
publicatie: 9 oktober 1997
 
2 19 september 1997, advies Raad van State en nader rapport, nr. B     KST23854
Advies en nader rapport
publicatie: 26 september 1997
 
2 19 september 1997, oorspronkelijke tekst, nr. A     KST23853
Oorspronkelijke tekst
publicatie: 26 september 1997
 
2 19 september 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST23852
Memorie van toelichting
publicatie: 26 september 1997
 
2 19 september 1997, voorstel van wet, nr. 1-2     KST23851
Voorstel van wet
publicatie: 26 september 1997
 

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.