Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is E. (Erik) Ziengs. Ondervoorzitter is H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. Griffier is dhr. C. Roovers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bisschop, Dr. R.SGP
2Boer, Dr. M.G.W. denD66
3Bosch, A. van denVVD
4Bosma, Drs. M.PVV
5Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
6Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
7Fritsma, Drs. S.R.PVV
8Gerven, Drs. H.P.J. vanSP
9Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
10Hiddema, Mr. Th.U.FVD
11Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
12Kops, A.PVV
13Krol, H.C.M.50PLUS
14Kuiken, Drs. A.H.PvdA
15Jan MiddendorpMiddendorp MSc MA, J.VVD
16Molen, H. van derCDA
17Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
18Özütok, Drs. N.GL
19Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
20Kelly RegterschotRegterschot, Drs. K.VVD
21Ronnes, H.A.G.CDA
22Smeulders, Drs. P.H.M.GL
23Verhoeven, Drs. K.D66
24Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Afbeelding Aartsen, A.A.Aartsen, A.A.VVD
3Alkaya, M.SP
4Azarkan Msc, Drs. F.DENK
5Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
6Beckerman, Dr. S.M.SP
7Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
8Bergkamp, Drs .V.A.D66
9Bosman, A.VVD
10Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
11Dik-Faber, Drs. R.K.CU
12Diks, L.I.GL
13Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
14Geurts, J.L.CDA
15Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
16Kooten-Arissen LLB, F.M. vanVan Kooten-Arissen
17Nijboer, Drs. H.PvdA
18Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
19Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
20Staaij, Mr. C.G. van derSGP
21Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
22Vries, Drs. A. deVVD
23Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
24Wout, B. van 'tVVD