Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is E. (Erik) Ziengs. Ondervoorzitter is H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. Griffier is dhr. C. Roovers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bisschop, Dr. R.SGP
2Boer, Dr. M.G.W. denD66
3Bosch, A. van denVVD
4Bosma, Drs. M.PVV
5Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
6Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
7Fritsma, Drs. S.R.PVV
8Gerven, Drs. H.P.J. vanSP
9Hiddema, Mr. Th.U.FVD
10Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
11Kops, A.PVV
12Krol, H.C.M.50PLUS
13Kuiken, Drs. A.H.PvdA
14Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
15Jan MiddendorpMiddendorp MSc MA, J.VVD
16Molen, H. van derCDA
17Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
18Özütok, Drs. N.GL
19Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
20Ronnes, H.A.G.CDA
21Smeulders, Drs. P.H.M.GL
22Verhoeven, Drs. K.D66
23Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Alkaya, M.SP
3Azarkan Msc, Drs. F.DENK
4Baudet, Dr. Th.H.Ph. FVD
5Beckerman, Dr. S.M.SP
6Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
7Bergkamp, Drs .V.A.D66
8Bosman, A.VVD
9Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
10Dik-Faber, Drs. R.K.CU
11Diks, L.I.GL
12Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
13Geurts, J.L.CDA
14Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
15Nijboer, Drs. H.PvdA
16Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
17Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
18Staaij, Mr. C.G. van derSGP
19Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
20Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
21Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
22Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD
23Wout, B. van 'tVVD