26159 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake voogdij over de minderjarige Koning

Dit wetsvoorstel werd op 14 september 1998 ingediend door de regering.

 

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 25 maart 1999.

2.

Kerngegevens

Ingediend
14 september 1998

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake voogdij over de minderjarige Koning

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De minister van Justitie

Kamercommissies

3.

Documenten

(5 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 8 maart 1999, behandeling, pag. 735-735     HAN6682A02
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II) (25972); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157); - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160); - Opheffing van het Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit (26327)
vergadering: 23 februari 1999
 
2 5 februari 1999, behandeling, pag. 3101-3101     HAN6673A04
Behandeling van de wetsvoorstellen: * Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157) * Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (26159); * Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (26160)
vergadering: 28 januari 1999
 
2 29 oktober 1998, verslag, nr. 4     KST31729
Verslag
publicatie: 4 november 1998
 
2 14 september 1998, voorstel van wet, nr. 3     KST31091
Voorstel van wet
publicatie: 24 september 1998
 
2 14 september 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST31090
Voorstel van wet
publicatie: 24 september 1998
 

4.

Andere bronnen

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.