30422 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester

Dit wetsvoorstel werd op 30 december 2005 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Remkes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is ingetrokken tijdens de behandeling in de Tweede Kamer door de brief van 8 mei 2007.

2.

Kerngegevens

Ingediend
30 december 2005

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.P. (Jan Peter) Balkenende i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. (Johan) Remkes i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Kamerstukken II, 2001/02, 28 509, nrs. 1–2.

4.

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 8 mei 2007, brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen, 29864, nr. 10     KST107112
Brief houdende intrekking van drie wetsvoorstellen inzake de gekozen burgemeester - Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van de rechtstreeks gekozen burgemeester (Wet introductie gekozen burgemeester)
publicatie: 22 mei 2007
 
2 17 juli 2006, behandeling, pag. 5940-5945     HAN8015A06
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (30422)  -
vergadering: 28 juni 2006
 
2 17 juli 2006, behandeling, pag. 5927-5938     HAN8015A04
Behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester (30422)  -
vergadering: 28 juni 2006
 
2 27 juni 2006, voorstel, nr. 7     KST98932
Voorstel van lid Dubbelboer c.s. tot splitsing voorstel van de onderhavige wet op basis art. 137, tweede lid, Grondwet
publicatie: 29 juni 2006
 
2 25 april 2006, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST96919
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 2 mei 2006
 
2 15 maart 2006, verslag, nr. 5     KST95626
Verslag
publicatie: 21 maart 2006
 
2 30 december 2005, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST93676
Advies en nader rapport
publicatie: 10 januari 2006
 
2 30 december 2005, memorie van toelichting, nr. 3     KST93675
Memorie van toelichting
publicatie: 10 januari 2006
 
2 30 december 2005, voorstel van wet, nr. 2     KST93674
Voorstel van wet
publicatie: 10 januari 2006
 
2 30 december 2005, koninklijke boodschap, nr. 1     KST93673
Koninklijke boodschap
publicatie: 10 januari 2006
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.