Prof.Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

foto Prof.Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Gerenommeerd wetenschapper en libertair politiek commentator, die in 2007 als PvdA'er de overstap maakte naar de landspolitiek. Hij werd toen, in het kabinet-Balkenende IV i, minister van OCW i. Enigszins flamboyante bewindsman, die een koerswijziging in het onderwijs nastreefde, maar die allereerst onvrede onder leerkrachten en afnemend onderwijspeil moest aanpakken. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. Dong in 2012 mee naar het partijleiderschap en werd in Rutte II i minister van BZK. Kreeg onvoldoende steun voor de vorming van landsdelen, maar bracht wel een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst tot stand. Voor hij minister werd, was hij directeur van de onderzoekschool van het Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar ontwikkelingsgenetica. Sinds 2017 is hij actief in de farmacie en in 2018 werd hij hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics aan de UvA. Was columnist van de De Telegraaf.

PvdA
in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Ronald Hans Anton (Ronald)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 april 1957

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1977

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/19)

 • hoogleraar moleculaire genetica, Universiteit van Amsterdam, van 3 juli 1997 tot 1 april 2003
 • hoogleraar ontwikkelingsgenetica, Universiteit Utrecht (Academisch Biomedisch Centrum), van 1 mei 2000 tot 22 februari 2007
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 5 november 2012 tot 29 juni 2016
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (i.v.m. hartoperatie tijdelijk vervangen door minister Blok)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 september 2016 tot 26 oktober 2017 (nam op 27 januari 2017 de taken (Wonen en Rijksdienst) over van minister Blok)
 • chief scientific officier "myTommorows" (toegang tot experimentele medicijnen) te Amsterdam, van 1 december 2017 tot 1 oktober 2018 (onderhoudt contacten met de wetenschappelijke wereld)
 • hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics, Universiteit van Amsterdam, vanaf 1 oktober 2018 (ontwikkeling en het toegankelijk maken van gepersonaliseerde geneeswijzen)
 • eigenaar Frame Cancer Therapeutics, van januari 2019 tot juni 2022 (oprichter)
 • lid Raad van Bestuur, directeur research & develpoment vaccinfabrikant CureVac, vanaf juni 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Had minister van OCW naast de algehele leiding van het departement een bijzondere verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, innovatieplatform, cultuur en media, bestrijding schooluitval en arbeidsvoorwaarden leraren. Was tevens belast met het emancipatiebeleid (inclusief het homo-emancipatiebeleid).
 • Was als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de interbestuurlijke verhoudingen (incl. de samenhang in de verschillende decentralisatieoperaties op de specifieke beleidsterreinen), de financiën van de mede-overheden, de gemeentelijke herindelingen, constitutionele zaken, de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de normering topinkomens, de rechtspositie van politieke ambtsdragers, partijfinanciering, Koninkrijksrelaties, de AIVD, informatievoorziening openbare sector (incl. gemeentelijke basisadministratie en paspoorten) en burgerschap
 • Hij was van 10 maart tot en met 20 maart 2015 tevens belast met de taken van de minister voor Wonen en Rijksdienst

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 13 december 2023 tot 13 februari 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • columnist "De Telegraaf", vanaf 1 juli 2024

vorige (2/13)
 • columnist "De Telegraaf", van 10 april 2020 tot december 2023
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, van 28 november 2023 tot 12 december 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 2011 en 2012 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Bracht in 2011 de initiatiefnota 'De accountancy na de crisis' uit over de rol van accountants bij het toezicht op banken. Het betrof onder meer het scheiden van toezicht en advies en de lengte van de periode van toezicht door dezelfde accountant (32.643)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/17)
 • Stelde in 2017 de Staatscommissie parlementair stelsel in, onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes
 • Vaardigde in 2017 een AMvB uit waardoor de Gouverneur van Curaçao landsdiensten kon inschakelen om de verkiezingen van 28 april in goede banen te leiden
 • Stelde in oktober 2017 een fonds in voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten

als bewindspersoon (wetgeving) (3/20)
 • Bracht in 2017 een wet tot wijziging van de Kieswet tot stand over het afschaffen van de sinds 1973 bestaande mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
 • Bracht in 2017 samen met minister Hennis een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 317) tot stand. De wet is vanwege technologische ontwikkelingen en de kans op cyberaanvallen gemoderniseerd. Onderzoek naar kabelgebonden telecommunicatie wordt mogelijk. Door toetsing vooraf wordt de inzet van bevoegdheden door diensten gewaarborgd. Er komt een Toetsingscommissie inzet bevoegdheden. De bestaande CTIVD kan klachten van burgers zelfstandig beoordelen. (34.588)
 • Bracht in 2017 een grondwetswijziging (Stb. 426) tot stand, waardoor er een constitutionele basis komt voor de drie Caribische openbare lichamen en kiescolleges kunnen worden ingesteld voor de verkiezing van de Eerste Kamer in Caribisch Nederland (34.702, 34.782)

als (in)formateur
 • Kreeg op 28 november 2023 van de Tweede Kamer het verzoek ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag een verkenning te verrichten naar de verschillende opties om tot vorming van een kabinet te komen. Concludeerde dat onderhandelingen konden worden gestart tussen PVV, VVD, NSC en BBB, die vooraf moesten worden gegaan door een gesprek over mogelijke belemmerende staatsrechtelijke en grondwettelijke standpunten van de PVV.
 • Kreeg op 13 december 2023 van de Tweede Kamer de opdracht uitvoering te geven aan het door hem als verkenner uitgebrachte advies en deze opdracht begin februari 2024 af te ronden. Bracht op 12 februari verslag uit, waarin hij concludeerde dat er voldoende grond was om vorming van een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB te gaan onderzoeken.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/10)
 • In maart NRC publiceerde NRC over een patentenkwestie. Het ging daarbij om het alleenrecht op patenten voor kankervaccins. Het bedrijf waar hij de patenten had ondergebracht, werd, omdat deze start-up failliet dreigde te gaan, door hem voor 32 miljoen euro verkocht. De patenten hadden ook betrekking op een door AmsterdamUMC-medewerker ontwikkelde methode, maar die werd niet genoemd in de patent-aanvragen. Dat gebeurde overigens met medeweten van het bestuur. Omdat noch het ziekenhuis noch de wetenschapper van de winst profiteerden, rees naderhand de vraag of dat correct was verlopen. Het ziekenhuis stelde daarop een onderzoek in naar de gang van zaken. Vanwege andere onregelmatigheden deed een advocaat op 16 mei aangifte wegens valsheid in geschrifte.
 • Bood op 17 mei 2024 in De Telegraaf publiekelijk excuses aan Pieter Omtzigt aan voor het feit dat hij eerder melding had gemaakt van het gebruik door Omtzigt van de dienstauto van de informateur.
 • Zag op 20 mei 2014 vanwege de commotie over de patenenkwestie af van een eventueel minister-presidentschap. PVV-leider Geert Wilders had zijn naam daarvoor genoemd en stond op het punt hem formeel voor te dragen.

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Den Haag-Zuidwest
 • Zijn vader woonde als half-jood in Berlijn en werd 1939 op elfjarige leeftijd samen met zijn broer door zijn ouders naar het (veiliger) Nederland gezonden

verkiezingen
 • Was in 2010 en 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de PvdA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Rosan Hollak en Ron Rijghard, "Ware baldadigheid. Het culturele DNA van minister Ronald Plasterk", NRC Handelsblad, 15 februari 2007
 • Derk Walters en Coen van Zwol, "'Leraren moeten sterren worden', NRC Handelsblad, 26 april 2008
 • Mariken Smit, "Een dramatische switch", De Volkskrant, 21 april 2009
 • Arjan Visser, "Ronald Plasterk: 'Ambitieus in wat ik doe', Trouw (rubriek 10 geboden), 5 juni 2010
 • "'Ik ben harder dan je denkt'", Algemeen Dagblad, 25 februari 2012
 • Lamyae Aharouay: "Hoe de afgedreven PvdA’er Ronald Plasterk de verkenning naar een rechts kabinet ging leiden", NRC, 9 februari 2024

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.