34702 - Verandering in de Grondwet mbt een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer

Dit wetsvoorstel werd op 23 maart 2017 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Rutte i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 15 november 2016 (Stb. 458), zoals gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2016 (Stb. 426), heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Grondwet i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 november 2017 (Stb. 2017, 426).

2.

Kerngegevens

Ingediend
23 maart 2017

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Kamercommissies

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(19 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 17 november 2017, bekendmaking wet, Stb. 2017, 426    
Wet van 1 november 2017, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer -
 
1 31 oktober 2017, stemming(en), 34702     HEK20172018-5-5
Stemming over het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer -
vergadering: 31 oktober 2017
 
1 31 oktober 2017, stemming(en), 34702    
Stemming in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (34702) -
vergadering: 31 oktober 2017
 
1 24 oktober 2017, behandeling, 34702     HEK20172018-4-5
Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer -
vergadering: 24 oktober 2017
 
1 27 september 2017, eindverslag, nr. A     KST34702A
Eindverslag
 
2 12 september 2017, stemming(en), 34702; 6     HTK20162017-101-8
Stemming motie Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer -
vergadering: 12 september 2017
 
2 12 september 2017, stemming(en), 34702     HTK20162017-101-7
Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer -
vergadering: 12 september 2017
 
2 5 september 2017, behandeling, 34702; 34702; 6     HTK20162017-98-9
Caribische openbare lichamen en een kiescollege voor de Eerste Kamer -
vergadering: 5 september 2017
 
2 5 september 2017, motie, nr. 6     KST347026
Motie Van Tongeren/van Engelshoven over het aanvaardbare voorzieningenniveau voor de Caribische openbare lichamen
 
2 21 juni 2017, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST347025
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 19 mei 2017, verslag, nr. 4     KST347024
Verslag
 
2 30 maart 2017, nader rapport,    
Nader rapport
 
- 23 maart 2017, advies Raad van State, 34702    
Advies Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk (blanco)
 
2 23 maart 2017, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 23 maart 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347023
Memorie van toelichting
 
2 23 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347022
Voorstel van wet
 
2 23 maart 2017, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 23 maart 2017, koninklijke boodschap, nr. 1     KST347021
Koninklijke boodschap
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.