Blanco stem voortaan ook echt blanco

woensdag 1 augustus 2007

Een blanco stem zal bij volgende verkiezingen echt als blanco stem worden geregistreerd. Staatssecretaris Bijleveld i heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om dat in de Kieswet op te nemen. Het betreffende voorstel is onderdeel van een wetsvoorstel over allerlei technische wijzingen van de Kieswet.

Tot nu toe werd een blanco stem gelijkgesteld met een ongeldige stem. De Kiesraad i, het adviesorgaan over kiesrecht, acht het duidelijker als blanco stemmen apart worden geregistreerd. Een blanco stem wordt meestal doelbewust uitgebracht en kiezers willen graag dat die keuze ook zichtbaar is in de uitslag.

Een andere voorgestelde wijziging is het automatisch vervallen van het Kamerlidmaatschap als een lid benoemd is tot bewindspersoon. Tot nu toe moest de betrokkene zelf ontslag nemen en kon theoretisch tot acht dagen na de benoeming onduidelijkheid bestaan over voortzetting van het Kamerlidmaatschap. Toen Philomena Bijlhout i in 2002 op de dag van haar benoeming tot staatssecretaris alweer aftrad, was het de vraag of zij nog Tweede Kamerlid was. Door de wijziging zal daarover voortaan geen onduidelijkheid meer kunnen zijn.

bron: wetsvoorstel 31.115