Bijleveld verbiedt gebruik stemmachines: terug naar het rode potlood

maandag 22 oktober 2007

Alle goedkeuringen voor het gebruik van stemmachines zijn vervallen. Dit betekent dat voorlopig alleen nog maar met het rode potlood gestemd mag worden. Staatssecretaris Bijleveld i heeft de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 en de op grond van deze regeling verleende goedkeuringen voor het gebruik van stemmachines vervallen verklaard.

Het besluit van de staatssecretaris komt niet als een verrassing. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007 bleken er al problemen met stemmachines te zijn waardoor in enkele gemeenten het rode potlood uit de kast gehaald moest worden. In het in het voorjaar van 2007 uitgebracht rapport 'Stemmachines, een verweesd dossier', van de commissie Besluitvorming stemmachines, bleek dat de nu vervallen regeling te kort schoot. Het ging met name om de fysieke beveiliging van de stemmachines.

Ook de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces onder leiding van minister van Staat Korthals Altes i concludeerde dat de gebruikte stemmachines onvoldoende controleerbaar en transparant zijn. Daarom besloot de staatssecretaris de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 niet aan te passen maar in te trekken.

bron: Staatscourant 203, 19 oktober 2007


verwant nieuws