Drugsgebruik in Europa blijft hoog

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op zaterdag 24 november 2007.

Het gebruik van cocaïne in Europa neemt toe, terwijl het gebruik van heroïne afneemt en het gebruik van cannabis wijdverspreid blijft. Dit concludeert het in Lissabon gevestigde EU-agentschap voor drugs en drugsverslaving in het jaarverslag dat op 21 november aan Europese Parlementsleden werd voorgelegd. De bezorgdheid over de hoge niveaus van drugsgerelateerde sterfgevallen en een opwaartse trend in het gebruik van cocaïne worden in het verslag genoemd.

Parlementsleden van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken  kregen deze week te horen dat ongeveer 3 miljoen Europeanen bijna dagelijks cannabis gebruikt. Ongeveer 4,5 miljoen Europeanen hebben waarschijnlijk cocaïne gebruikt in het afgelopen jaar. Bijna een kwart van alle personen in de EU tussen de 15 en 64 jaar (circa 70 miljoen mensen) hebben op een bepaald punt in hun leven cannabis uitgeprobeerd, terwijl ongeveer 7% het in het afgelopen jaar hebben gebruikt. Het percentage onder jonge mannen is bijzonder hoog, waar de populariteit onder jongeren juist lijkt te dalen.

Tijdens een persconferentie in het Parlement die op dezelfde dag plaatsvond, liet de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) Wolfgang Götz weten dat "we voorzichtig optimistisch kunnen zijn over het gebruik van cannabis in Europa sinds de jaren '90. Het lijkt erop dat het nu een hoogtepunt heeft bereikt." Naar aanleiding van het rapport bestaan er ook positieve signalen dat het gebruik van heroïne en het injecteren van drugs minder vaak voorkomen.

Cocaïnegebruik neemt toe

Ondanks de grote verschillen tussen de landen in het drugsgebruik, bevestigen de nieuwe gegevens de plaats van cocaïne in Europa op het gebied van stimulerende middelen. Het vormt na cannabis de meest voorkomende illegale drugs, voor ecstasy en amfetamine.

Het EWDD schat dat ongeveer 4,5 miljoen Europeanen cocaïne hebben gebruikt in het afgelopen jaar. Het jaarverslag over 2006 meldde nog 3,5 miljoen volwassenen, maar dit verschil zou door betere rapportages van de lidstaten kunnen komen, zo legde Götz tijdens de persconferentie uit.

Er is in ieder geval de laatste jaren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen: 107 ton in 2005, een stijging van ruim 45% ten opzichte van de hoeveelheden die in beslag werden genomen in 2004. Het Iberisch Schiereiland blijft de belangrijkste binnenkomsthaven.

Europa faalt in het verminderen van drugsgerelateerde sterfgevallen

Een sterke boodschap in het rapport is dat Europa niet in staat is om voldoende vooruitgang te boeken in het terugdringen van drugsgerelateerde sterfgevallen. Per jaar zijn er 7.000 tot 8.000 sterfgevallen te wijten aan acute drugsvergiftiging. Typische slachtoffers van een overdosis zijn mannen van eind twintig en begin dertig.

Wereldleiders zullen in maart 2008 bijeenkomen in Wenen voor een follow-up van het VN-plan uit 1998 om het aanbod en de vraag naar drugs tegen het jaar 2008 aanzienlijk te verminderen.

De vice-voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden, het Italiaanse Parlementslid Giusto Catania (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links), stelde in 2004 een aanbeveling op omtrent een EU-drugsstrategie voor de periode 2005-2012. Volgens hem tonen de cijfers aan dat het EU-drugsbeleid niet werkt: "We moeten onze strategie ter bestrijding van drugsgebruik veranderen. Een repressief beleid is niet de oplossing."

Volgens een vertegenwoordiger van de Commissie staat het legaliseren van bepaalde drugs "niet op de politieke agenda." Wat de Europese Commissie betreft, is de gewenste aanpak één van een nauwkeurige en objectieve benadering gebaseerd op bewijzen.