Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)

Dit agentschap is voornamelijk betrokken bij Horizon 2020. Het verstrekt onder meer subsidies en verzorgt projectmanagement.

Belangrijke taken van het Research Executive Agency (REA) zijn het beoordelen van voorstellen en het projectbeheer m.b.t. Horizon 2020. Doordat de onderzoeksbudgetten stijgen, zijn er meer speciale faciliteiten en diensten nodig. Deze faciliteiten en diensten zullen een betere steunverlening aan de onderzoeksgemeenschap mogelijk maken. Het agentschap neemt hiervoor een groot deel van de taken voor zijn rekening.

Zo zorgt het REA onder andere voor de Marie Curie-beurzen en subsidieverstrekking voor technologieën van de toekomst. Daarnaast zorgt het agentschap voor multipartnerprojecten voor ruimtevaart- en veiligheidsonderzoek. Ten slotte vormt het de centrale helpdesk voor alle inlichtingen over Horizon 2020.

Sinds 2021 is de uitvoering van het programma voor de promotie van agrarische producten ondergebracht bij dit agentschap.

Het Uitvoerend Agentschap Onderzoek is in 2009 volledig zelfstandig geworden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Internetsite

http://ec.europa.eu/research/rea/

Grondslag

 

Oprichting

December 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

De taken van dit agentschap zijn:

  • Het beoordelen van voorstellen van het huidige kaderprogramma voor onderzoek (Horizon 2020)
  • Het projectbeheer van het kaderprogramma voor onderzoek
  • Uitvoering van het programma voor de promotie van agrarische producten

Het REA zorgde eerder voor een groot deel van de uitvoering van het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7). Het REA was verantwoordelijk voor het beheer van zo'n 6,5 miljard euro aan onderzoekssteun.

3.

Organisatie

Het agentschap bestaat uit:

  • De raad van bestuur en de administratie, die voor de algehele controle en uitvoering van de programma's en diensten zorgen
  • Implementatiegroepen, die voor de uitvoering van de programma's zorgen
  • Ondersteuningsdiensten, die ondersteuning aan de implementatiegroepen bieden

Het REA legt verantwoording over zijn werkzaamheden af aan de directoraten-generaal Onderzoek en Innovatie, Ondernemingen en Industrie, Onderwijs en Cultuur, Landbouw en Plattelandsontwikkeling en Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het REA vertegenwoordigd door de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

5.

Meer informatie

6.

Openstaande vacatures