Eerste Kamer stuurt aan op aanpassing eigen verkiezingswijze

dinsdag 10 februari 2009

Bij een stemming in de Eerste Kamer zijn vandaag drie moties aangenomen die staatssecretaris Bijleveld i vragen de verkiezingswijze van de Eerste Kamer aan te passen. De moties zijn ingediend door het Eerste Kamerlid Han Noten i en worden vrijwel kamerbreed ondersteund.

De moties vragen de staatssecretaris om drie veranderingen in de Kieswet: een verhoging van de voorkeursdrempel naar 100 procent, het aangaan van lijstverbindingen voor de Provinciale Statenverkiezingen en het tegelijkertijd houden van Eerste Kamerverkiezingen in alle Statenvergaderingen.

De Eerste Kamerverkiezingen van 2007 vormen de aanleiding voor de ingediende moties. Dankzij voorkeursstemmen kwamen toen vijf kandidaten van verschillende partijen in de Eerste Kamer terecht.

bron: www.eerstekamer.nl

 

meer over

verwant nieuws