Titul VIII. Van de Regterlijke Magt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

303: Inwerking treding der nieuwe form Regterlijke Magt

De nieuwe vorming der, in dezen Titul omschreven, Regterlijke Magt zal haaren aanvang nemen, binnen  ééne Maand na de eerste zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam.

Het Wetboek van Burgerlijke en Lijfstraflijke Wetten ( Art. 28 , Bladz. 5) zal echter, in de form dezer inrigtingen, zoodanige veranderingen mogen maken, als tot veiligheid van den Staat, en gerief der Ingezetenen, in den tijd, zal noodig geöordeeld worden.