Tweede Afdeeling

Van de Vrederegters, en derzelver Bijzitters, - Van de Burgerlijke Regtbanken, - Van de Departementaale Geregtshoven, - Van de Vierschaar over de misdrijven der Regters, - Van het Hoog Nationaal Geregtshof, - En Van de Regtspleging over het Volk van Oorlog

1.

Onderverdeling