Artikel 11: Vertegenwoordigers waaken voor gemeenschaplijke belangen van het Bataafsche Volk

10
Artikel 11
12

Het verkiest, ten dien einde, zijne Vertegenwoordigers, die, in Deszelfs-naam, voor de gemeenschaplijke belangen waaken, en, ten allen tijde, aan Hetzelve verändwoordlijk zijn.