Artikel 14: Magt en gezag volksvertegenwoordigers bij volmacht verleend, uitoefening wijzigt door de Staatsregeling

13
Artikel 14
15

Alle magt of gezag, door het Volk aan zijne Vertegenwoordigers verleend, is slechts bij volmacht. De uitoefening van dat gezag word gewijzigd door de Staatsregeling.