Artikel 29: Regtspraak en -uitoefening alleen uit kragt der Wet

28
Artikel 29
30

Niemand mag beschuldigd of in verzekering genomen worden, dan uit kragt der Wet, in de gevallen, en volgends de wijze, door Haar voorgeschreven. Niemand kan gevonnisd worden, dan na alvoorens wettig te zijn geroepen, en alle de middelen van verdediging te hebben kunnen bezigen, die bij de Wet bepaald zijn. Elk Burger, alzoo opgeroepen, of in verzekering wordende genomen, is verpligt te gehoorzamen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Niemand mag beschuldigd of in verzekering genomen worden, dan uit kragt der Wet, in de gevallen, en volgends de wijze, door Haar voorgeschreven. Niemand kan gevonnisd worden, dan na alvoorens wettig te zijn geroepen, en alle de middelen van verdediging te hebben kunnen bezigen, die bij de Wet bepaald zijn. Elk Burger, alzoo opgeroepen, of in verzekering wordende genomen, is verpligt te gehoorzamen.

1983

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

1987: art 16, 1995: art 16, 1999: art 16, 2000: art 16, 2002: art 16, 2005: art 16, 2006: art 16, 2008: art 16, 2017: art 16, 2018: art 16, 2022: art 16