Artikel 47: Maatschappij verschaft arbeid aan Nijveren, onderstand aan Onvermogenden - Weering Bedelarij

46
Artikel 47
48

De Maatschappij, bedoelende in alles de welvaart van al haare Leden, verschaft arbeid aan den Nijveren, onderstand aan den Onvermogenden. Moedwillige lediggangers hebben daarop geene aanspraak. De Maatschappij vordert de volstrekte weering van Bedelarij.