Artikel 50: Maatschappij ontvangt en beschermt vreemdelingen

49
Artikel 50
51

De Maatschappij ontvangt alle Vreemdelingen, die de weldaaden der vrijheid vreedzaam wenschen te genieten, in haar midden, verleenende denzelven alle zekerheid en bescherming.