Artikel 52: Geen belemmering bij doorvoer, koop en verkoop van vaderlandschen productie

51
Artikel 52
53

Van de aanneming der Constitutie af, zal er aan den doorvoer, koop en verkoop, van alle voordbrengselen van den vaderlandschen grond, gelijk mede van alle goederen binnen deze Republiek bewerkt of vervaardigd, door en in alle Departementen en Plaatsen, geenerlei belemmering, hoe ook genoemd i, worden toegebragt.