Artikel 61: Instelling inrigtingen voor bevordering Nationaal Charakter en goede zeden

60
Artikel 61
62

De Vertegenwoordigende Magt maakt zoodanige inrigtingen, waardoor het Nationaal Charakter ten goede gewijzigd, en de goede zeden bevorderd worden.