Artikel 62: Bevordering gezondheid der Ingezetenen

61
Artikel 62
63

Zij strekt, insgelijks, door heilzame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming, zooveel mooglijk, van alle belemmeringen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Zij strekt, insgelijks, door heilzame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming, zooveel mooglijk, van alle belemmeringen.

1983
  • 1. 
    De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
  • 2. 
    Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  • 3. 
    Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
1987: art 22, 1995: art 22, 1999: art 22, 2000: art 22, 2002: art 22, 2005: art 22, 2006: art 22, 2008: art 22, 2017: art 22, 2018: art 22, 2022: art 22