Artikel 4: Hoofdplaatsen van departementen

3
Artikel 4
5

De Departementaale Administratiën vergaderen in de volgende Hoofdplaatsen:

Die van het Eerste Departement, te Leeuwarden.

van het Tweede, te Zwolle.

van het Derde, te Arnhem.

van het Vierde, te Amsteldam.

van het Vijfde, te Alkmaar.

van het Zesde, te Delft.

van het Zevende, in den Bosch.

van het Agtste, te Middelburg.