Artikel 5: Ringen en gemeenten

4
Artikel 5
6

Ieder Departement word ten spoedigsten verdeeld in zeven, zoo na mogelijk, gelijk bevolkte Ringen, en elke Ring in verschillende Gemeenten.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Ieder Departement word ten spoedigsten verdeeld in zeven, zoo na mogelijk, gelijk bevolkte Ringen, en elke Ring in verschillende Gemeenten.

1801

Ieder Departement zal, volgens de boven opgegeven Grensscheiding, verdeeld worden in zoo veele Ringen als de Wet nader zal bepalen, ten einde dienvolgens eene regtmatige keuze van Leden voor het Departementaal Bestuur te doen geschieden.

1805

Ieder departement wordt verdeeld in Ringen of Districten, welke door de Wet worden bepaald.

1815

Tot de verkiezing door den Landelijken Stand ter provinciale vergadering, wordt elke Provincie verdeeld in districten.

1840: art 133