Artikel 43: Verbod op gedelegeerd mandaat aan Commissie, Standplaatsgebondenheid

42
Artikel 43
44

Nimmer word uit het Vertegenwoordigend Lichaam eene Commissie benoemd, om het gezag aan het geheele Lichaam toevertrouwd uitteoefenen, noch ook, om hetzelve in of buiten de Residentie-plaats te vertegenwoordigen.