Artikel 54: Constituëering Kamers, geen gezamenlijke vergadering

53
Artikel 54
55

Zoodra deze schifting volbragt is, constiuëeren zig de beide Kamers gelijktijdig, en geven daarvan, onverwijld, kennis aan elkanderen, en aan het Uitvoerend Bewind. De zich dus geconstitueerd hebbende Kamers vergaderen nimmer in dezelfde Vergaderzaal.