Artikel 67: Generaal Committé stelt geen wetgeving vast

66
Artikel 67
68

In een Generaal Committé word wel geraadpleegd, maar geen besluit, kragt van wet hebbende, vastgesteld.