Artikel 76: Hoog-Nationaal Geregtshof oordeelt over Lid wiens immuniteit is opgeheven

75
Artikel 76
77

Zo, in tegendeel, de Tweede Kamer het Besluit bekragtigt, word de beschuldigde voor een Hoog-Nationaal Geregtshof te regt gesteld.