Artikel 77: Beschuldigd Lid heeft recht op persoonlijke verdediging

76
Artikel 77
78

Elke Kamer, alvoorens te raadpleegen, ontbied den beschuldigden vòòr zig, en geeft hem het woord ter zijner verdediging.